GAZOLE MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS SOCIOLOGY SC ALL FINAL MERIT LIST
Name          
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit MarksStatus
1 1 GAZ21003518 JAYEETA BARMAN SC N 74 384 76.33
2 2 GAZ21004437 DIYA SAHA SC N 61 391 75.33
3 3 GAZ21000089 JAYASHREE SARKAR SC N 72 367 73.17
4 4 GAZ21004355 PRAVATI ROY SC N 66 344 68.33
5 5 GAZ21002094 LABANI SARKAR SC N 0 400 66.67
6 6 GAZ21004098 MADHUMITA HALDAR SC N 0 398 66.33
7 7 GAZ21001222 DEEPA MANDAL SC N 0 397 66.17
8 8 GAZ21003551 PARTHA KUMAR MANDAL SC N 0 394 65.67
9 9 GAZ21000127 SUCHITRA ROY SC N 60 323 63.83
10 10 GAZ21002691 SUMANA SARKAR SC N 54 315 61.50
11 11 GAZ21000339 AMIYA KUMAR MANDAL SC N 0 369 61.50
12 12 GAZ21005639 SOURIS BARMAN SC N 0 359 59.83
13 13 GAZ21004106 SATHI SINGHA SC N 53 305 59.67
14 14 GAZ21000052 CHHOTON MAHALDAR SC N 0 357 59.50
15 15 GAZ21004440 BIDISHA MANDAL SC N 51 304 59.17
16 16 GAZ21001700 DEBIKA ROY SC N 0 355 59.17
17 17 GAZ21002085 TUSHAR KANTI BSWAS SC N 55 298 58.83
18 18 GAZ21003121 ARPITA SARKAR SC N 0 350 58.33
19 19 GAZ21003076 GAYTHREE MANDAL SC N 0 346 57.67
20 20 GAZ21000596 RAJU ROY SC N 0 344 57.33
21 21 GAZ21003457 BARSA BISWAS SC N 0 341 56.83
22 22 GAZ21005225 MOUSAMI SINGH SC N 0 340 56.67
23 23 GAZ21003066 SUDIPTA MANDAL SC N 0 334 55.67
24 24 GAZ21002545 SHRABANI SARKAR SC N 0 333 55.50
25 25 GAZ21000455 NEHA KARMAKAR SC N 50 282 55.33
26 26 GAZ21003582 BHUMIKA SARKAR SC N 0 330 55.00
27 27 GAZ21001335 DEVASHISH BARMAN SC N 0 329 54.83
28 28 GAZ21001539 SOUGATA CHOWDHURY SC N 53 269 53.67
29 29 GAZ21003038 ANUBHAB RAM SC N 53 260 52.17
30 30 GAZ21005716 SARBANI MALLIK SC N 0 312 52.00
31 31 GAZ21002834 SNEHA HAZRA SC N 50 255 50.83
32 32 GAZ21005490 NAGARDWIP CHOWDHURY SC N 0 305 50.83
33 33 GAZ21005095 SUCHITRA BISWAS SC N 0 305 50.83
34 34 GAZ21002880 SUBHANKAR RAJAK SC N 0 300 50.00
35 35 GAZ21002565 RINKY SHAKHARU SC N 0 285 47.50
36 36 GAZ21004422 BIBEK MANDAL SC N 0 282 47.00
37 37 GAZ21002434 SATYEN MAHALDAR SC N 0 282 47.00
38 38 GAZ21000713 PINKY BISWAS SC N 0 275 45.83
39 39 GAZ21004490 PROBHATI HALDAR SC N 0 264 44.00
40 40 GAZ21004145 PARNA ROY SC N 0 256 42.67
41 41 GAZ21004358 APIKA SARKAR SC N 0 241 40.17
42 42 GAZ21002090 RUMKI BISWAS SC N 0 239 39.83
43 43 GAZ21002034 GOPA BISWAS SC N 0 238 39.67
44 44 GAZ21003108 SUMIT MANDAL SC N 0 232 38.67
45 45 GAZ21003949 ANJAN CHOUDHURY SC N 0 228 36.10