GAZOLE MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS SANSKRIT ST ALL FINAL MERIT LIST
Name          
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit MarksStatus
1 1 GAZ21003914 DEBASHREE TUDU ST N 77 384 76.83
2 2 GAZ21001430 GOLAPI HEMBRAM ST N 80 376 76.00
3 3 GAZ21003114 HARIMONI MURMU ST N 68 334 67.00
4 4 GAZ21001294 MONIKA MURMU ST N 68 332 66.67
5 5 GAZ21000792 NIRALA HANSDA ST N 66 327 65.50
6 6 GAZ21001673 PUJA MUDI ST N 65 319 64.00
7 7 GAZ21001992 BIMAL BASKEY ST N 63 310 62.17
8 8 GAZ21000793 SUBHANKAR MUDI ST N 64 300 60.67
9 9 GAZ21003136 MATI BASKEY ST N 63 301 60.67
10 10 GAZ21001454 SANCHITA MARDI ST N 55 263 53.00
11 11 GAZ21002750 ALOK HEMBRAM ST N 51 250 50.17
12 12 GAZ21002785 NILIMA MURMU ST N 50 250 50.00
13 13 GAZ21003171 MOUSUMI MURMU ST N 48 241 48.17
14 14 GAZ21004796 SANTONA HANSDA ST N 43 211 42.33
15 15 GAZ21003821 MANIKA TUDU ST N 0 265 39.75